MTMB #11: Thử nghiệm Improvement Kata

Cả tuần nay tôi cứ nghĩ về việc thử nghiệm Improvement Kata trong bối cảnh doanh nghiệp.

Từ khi chuyển sang làm công tác tư vấn huấn luyện, tôi vẫn thường xuyên nhìn thấy các bất cập:

  • Các vấn đề thể hiện ra thường khá đa dạng, giải quyết mãi vẫn nhiều
  • Các vấn đề nhìn chung khá cơ bản, hay lặp lại
  • Các vấn đề chỉ được fix khi đã phát sinh, dù cảnh báo trước đó không ít lần

Tôi vẫn hỏi, liệu có phương pháp nào khắc phục được mà đủ hiệu quả, dễ nhân rộng?

Liệu Scientific thinking (kết hợp với PDCA, Continuous Improvement) có phải là lời giải hợp lý?

Sách của Mike Rother nói kỹ về Improvement Kata, nhưng chủ yếu trong bối cảnh sản xuất. Tôi chưa tìm được các ví dụ cụ thể trong bối cảnh của các doanh nghiệp dịch vụ, … Đọc tiếp