Nghề huấn luyện, tốt nhất chọn client xịn

Hôm nay tôi có buổi kết thúc chuỗi huấn luyện cho một bạn quản lý. Kết quả của bạn vượt xa mong đợi. 

Đầu quý, bạn chưa có hình dung rõ ràng về cách thức tổ chức công việc để đạt được mục tiêu. Sau một số gợi ý và thử nghiệm, bức tranh công việc đã dần sáng tỏ. Team bắt đầu hướng tới mục tiêu chung. Hoạt động cải tiến diễn ra thường xuyên. Các thử nghiệm và quan sát đều được log lại cẩn thận.

Hết quý, mục tiêu của team vượt kỳ vọng. Tuy vậy, kết quả chỉ phản ánh phần nào, và cũng có nhiều yếu tố tác động. Điểm quan trọng nhất, team đã dần quen với cách làm mới. Và vẫn còn nhiều điểm có thể tiếp tục thử nghiệm.

Một vài dòng tổng kết thực sự không thể lột tả được sự … Đọc tiếp