Nghề huấn luyện, tốt nhất chọn client xịn

Hôm nay tôi có buổi kết thúc chuỗi huấn luyện cho một bạn quản lý. Kết quả của bạn vượt xa mong đợi. 

Đầu quý, bạn chưa có hình dung rõ ràng về cách thức tổ chức công việc để đạt được mục tiêu. Sau một số gợi ý và thử nghiệm, bức tranh công việc đã dần sáng tỏ. Team bắt đầu hướng tới mục tiêu chung. Hoạt động cải tiến diễn ra thường xuyên. Các thử nghiệm và quan sát đều được log lại cẩn thận.

Hết quý, mục tiêu của team vượt kỳ vọng. Tuy vậy, kết quả chỉ phản ánh phần nào, và cũng có nhiều yếu tố tác động. Điểm quan trọng nhất, team đã dần quen với cách làm mới. Và vẫn còn nhiều điểm có thể tiếp tục thử nghiệm.

Một vài dòng tổng kết thực sự không thể lột tả được sự hấp dẫn của cả tiến trình. Nhìn file bạn ghi lại nội dung các buổi huấn luyện mà vô cùng thích.

Theo bác Marshall Goldsmith, một trong những Executive coach hàng đầu thế giới, nên chọn đúng client. Client thực sự muốn làm thì kiểu gì cũng ra được kết quả, mà mình thì cũng học được nhiều. Càng ngày tôi càng thấy chuẩn ^^

Trong tình huống này, làm ra kết quả phần lớn là tự thân bạn làm. Tôi có hỗ trợ một vài gợi ý, nhưng chỉ là giúp tiết kiệm công sức tìm hiểu. Một người ham học hỏi như vậy, sớm muộn cũng sẽ tìm ra. Làm việc với những người như vậy thật thích. Ở chiều ngược lại, tôi cũng thu được rất nhiều quan sát hữu ích.

Càng làm huấn luyện, càng cảm nhận rõ hơn về vẻ đẹp của management.

Quá lãi.