Giới thiệu

Tôi tập tành viết blog, với mục đích chính là để học các tri thức đã tiếp cận một cách kỹ càng hơn. Ngoài ra tôi cũng muốn chia sẻ lại những điều mình đã ngộ, biết đâu có ích cho ai đó.

Những lĩnh vực tôi đang quan tâm trên chặng đường sắp tới:

  • Các phương pháp quản trị doanh nghiệp tiến bộ
  • Xây dựng business về tư vấn/huấn luyện, giúp các công ty trở nên hiệu quả, tiến bộ
  • Đạo Bụt
  • Nông nghiệp vô canh
Published
Categorized as Cá nhân