MTMB #13: To sell is human

Bán hàng ư? Chưa gì đã thấy kém sang rồi.

Ngày xưa tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành người bán hàng. Cũng không có gì lạ. Thời bắt đầu đi làm, tôi còn đinh ninh mình chỉ làm chuyên môn. Quản lý còn không nghĩ đến, huống hồ là bán hàng.

“To sell is human” là tên quyển sách khá thú vị của Daniel Pink. Tên tiếng Việt giật tít quá, nên tôi cứ để tiếng Anh.

Sách có đưa ra con số thống kê, 1/10 người Mỹ tham gia vào việc bán hàng. Đấy là công việc bán hàng truyền thống. 

Trong các công ty SME, thành phần tham gia vào công việc bán hàng càng nhiều lên thì cty mới có đủ doanh số. Thật vậy, một cửa hàng tiện lợi nhỏ mới mở mà nhân viên chỉ chờ khách đến mua rồi thanh toán … Đọc tiếp