MTMB #10: Scientific thinking tại Toyota

Thinking là một thứ gì đó còn mơ hồ với tôi.

Từ những thứ hay gặp như Logical thinking, Creative thinking, rồi Strategic thinking. Design thinking giờ cũng dần phổ biến. Tôi vốn định tìm hiểu cho rõ về “thinking”, cơ mà vẫn chưa kịp sờ đến. Giờ lại thêm món “Scientific thinking” nữa chứ. Tạm dịch nó là “Tư duy khoa học”.

Hồi còn đi học phổ thông, tôi có một cách tiếp cận khá khác thông thường. Thầy cô cứ dạy về các dạng bài tập, tôi toàn lờ đi. Tôi cho rằng việc làm bài chỉ bằng cách ghi nhớ không còn thú vị. Chắc một phần cũng là do lười. Thường thì tôi cố gắng nhìn bài toán như nó vốn có, vận dụng tối đa các thông tin để phân tích và tìm dần lời giải. Vào phòng thi đại học, việc đầu tiên tôi … Đọc tiếp