Nhiệm vụ của Management

Trong quyển Management (2008), cụ Drucker đưa ra ba nhiệm vụ (task) chính của management:

  1. Suy nghĩ thấu đáo và xác định mục đích và sứ mệnh cụ thể của tổ chức, cho dù là doanh nghiệp kinh doanh, bệnh viện hay trường đại học.
  2. Làm cho công việc năng suất và người lao động có thành tựu.
  3. Quản lý các tác động xã hộitrách nhiệm xã hội.

Tất nhiên sẽ còn nhiều nhiệm vụ khác, nhưng ở trên là ba nhiệm vụ chính mà mọi tổ chức đều phải đối mặt. Cụ Drucker còn gọi ba nhiệm vụ này là các chiều kích (dimensions) của quản lý. Ý tứ chỗ “chiều kích” này tôi chưa hình dung được. 

Cụ Drucker có viết, mọi người hay nhìn management từ bên trong, nên hay nói về công việc (work) của management. Sách của cụ nhìn từ bên ngoài vào, nên bắt đầu với nhiệm vụ.

Sứ mệnh của tổ chức

Một tổ chức tồn tại cho một mục đích cụ thể và nhiệm vụ, một chức năng xã hội cụ thể. Trong doanh nghiệp kinh doanh, điều này có nghĩa là hiệu quả kinh tế.

Quản lý kinh doanh luôn phải đặt hiệu quả kinh tế lên đầu trong mọi quyết định và hành động. Quản lý kinh doanh đã thất bại nếu nó không tạo ra kết quả kinh tế. Nó thất bại nếu không cung cấp hàng hoá và dịch vụ theo mong muốn của người tiêu dùng với mức giá mà người tiêu dùng sẵn sàng trả. Nó thất bại nếu không cải thiện, hoặc ít nhất là duy trì, khả năng sản xuất của cải của các nguồn kinh tế được giao phó cho nó.

Dĩ nhiên tôi hoàn toàn đồng ý với nội dung trên. Các doanh nghiệp mới có lẽ hiểu rõ điều này nhất. Có ý nghĩa gì khi thành lập doanh nghiệp mà chi phí người dùng phải bỏ ra cho sản phẩm/dịch vụ của nó lớn hơn giá trị họ nhận được? Đơn giản là bạn sẽ không tìm được khách hàng. Tuy nhiên với các doanh nghiệp đủ lớn, chi phí vận hành lớn, đây có thể là vấn đề. Nếu không tỉnh táo để nhìn vấn đề từ sớm, khi mọi thứ đã rõ ràng thì quá muộn. Câu chuyện cạnh tranh giữa Vinasun và Grab có lẽ là một ví dụ rất điển hình. Cụ Drucker có nói, hai chức năng căn bản nhất của doanh nghiệp là marketing innovation.

Nhiều doanh nghiệp bắt đầu quan tâm đến việc mang lại giá trị nhiều hơn cho người lao động. Bên Mỹ có người mở nhà máy sản xuất sữa chua chỉ để nhận người lao động di cư (tham khảo link). Tôi cũng có nghe kể về một số doanh nghiệp Việt Nam được thành lập để tạo công ăn việc làm cho người khuyết tật. Tuy nhiên, để đảm bảo được sự tồn tại và có đủ tài chính cho các chính sách tốt hướng tới người lao động, doanh nghiệp bắt buộc phải đạt được hiệu quả kinh tế trước tiên. Đấy là nhiệm vụ đầu tiên của management.

(Còn tiếp)